Úzkostné a fóbické poruchy

25. prosince 2008 v 2:04 |  Psycho a iné neplechyIstý človek môjmu srdcu blízky ma upozornil na túto záležitosť a ja si dovolila venovať tu zopár riadkov o úzkostných a fóbických poruchách..Predstavte si človeka, ktorý bezmyšlienkovite vykročí na prechod, keď ho v tom pískanie bŕzd upozorní na rútiace sa auto. Srdce mu bije ako o dušu, začne sa potiť a prežíva strach, že zomrie. Auto zastane tesne pred ním a roztrasený človek ďakuje, že prežil. Sľubuje si, že už bude opatrnejší a ide ďalej svojou cestou. V situácii ohrozujúcej život zareagoval normálne.
Iný človek, sediaci napr. v pokoji pri bazéne, však náhle pocíti, že jeho telo vykzuje rovnaké stresové signály ako telo človeka ohrozeného autom na prechode. Bez zjavného dôvodu má strach, bolí ho na hrudi, zoslabnú mu nohy, celé telo sa mu roztrasie a on má pocit, že zomrie. Možno práve dostal infarkt, ale je možné aj to, že je jedným z miliónov ľudí, kt. trpia úzkostnou poruchou.

Úzkostné a fóbické poruchy sú skutočné a vážne zdravotné problémy, kt. ovplyvňujú prežívanie, myšlienky a správanie človeka. Nie sú osobnou slabosťou ani výhovorkou.

Generalizovaná úzkostná porucha
Pri tejto poruche existuje v prežívaní človeka voľne plynúca úzkosť alebo strach. Jeho myslenie ovláda typická otázka: Čo ak sa mi niečo stane? Bežné situácie takýto človek prežíva a vníma so strachom a nereálnymi obavami. V jeho živote sa usídlia katastrofické scenáre o udalostiach, kt. sa možno nikdy nestanú.

Panická porucha
Hlavnou charakteristikou panickej choroby sú opakované záchvaty úzkosti až paniky sprevádzané telesnými prejavmi, kt. sa objavujú nezávisle a bez väzby na konkrétnu situáciu. Ich vznik nemožno predvídať.

Agorafóbia
Ľudia postihnutí touto poruchou majú strach z veľkých priestranstiev. Boja sa navštevovať nákupné centrá, chodiť po ulici, cestovať dopravnými prostriedkami. Ich cieľom je nemať záchvat strachu na mieste, o kt. si myslia, že z neho niet úniku.

Sociálna fóbia
Človek so sociálnou fóbiou má strach ocitnúť sa v situácii, keď sa na neho zameriava pozornosť iných. Prežíva rozpaky a obavy z toho, ako bude konať. Obáva sa, že sa strápni, začervená, bude na posmech. Úzkosť sa spúšťa pri vystupovaní pred viacerími ľudmi, pri písaní alebo konverzácii na verejnosti, jedení v reštauráciách, účasti na večierkoch.

Špeciálne fóbie
Je to strach z konkrétnych situácii, osôb a predmetov - napr. strach zo psov alebo iných živočíchov, z búrky, výšky, tmy, uzatvorených priestorov, krvi či choroby.

Medicína pozná vyše 500 rôznych fóbií. Spúšťač je síce známy, ale môže vyvolať úzkosť aj záchvat strachu.

Porucha v systéme sebaobrany - život sa stáva utrpením
Strach a úzkosť majú v citovej výbavezdravého človeka nezastupiteľnú funkciu. Sú súčasťou stresovej reakcie a signalizujú nebezpečenstvo v nevhodnom čase. Bez zjavnej príčiny prežívajú rovnaké psychické a fyzické pocity, akoby boli naozaj v nebezpečenstve.

Strach
Strach je emočná a fyziologická odpoveď na rozpoznateľné nebezpečenstvo.

Úzkosť
Úzkosť je nepríjemný emočný stav s telesným ipríznakmi, kt. príčiny nie je možné presnejšie definovať. Intenzita je rôzna, od mierneho nepokoja až pos tav paniky.

Strach zo strachu
Človeka ovládnu obavy z budúcich záchvatov paniky a každá nová epizódastrach ešte zosilní. Strach z ďalšieho záchvatu spôsobý presne toľko úzkosti ako záchvat sám (úzkosť z očakávania).

Extrémna úzkosť či nervozita
Extrémna úzkosť či nervozita vyúsťujú do zhoršenia výkonu napr. v práci. Slabý výkon zase zintenzívni buchúce strachy či obavy zo zlyhania. Môže zastaviť postup v kariére, spôsobiť nepochopenie v medziľudských vzťahoch. Fóbie z jedenia v reštauráciaách alebo cestovania dopravným iprostriedkami výrazne obmedzia život človeka.

- V hlave človeka sa usídli snaha vyhnúť sa miestam a situáciám, kde zažil predchádzajúci záchvat, alebo kde by ho zažiť mohol. Vyhýbavé správanie vedie postupne k neschopnosti viesť normálny život. Človek sa bojí byť sám, odmieta opustiť svoj domov, často aj na celé roky, alebo sa pohybuje iba po známych miestach.
- iní ľudia síce pokračujú v stresujúcich činnostiach, ale pred nimi aj počas nich trpia extrémnou úzkosťou. Tým narastá duševná aj telesná únava až do extrémnej vyčerpanosti
- v snahe zbaviť sa nepríjemných pocitov a úzkosti začne človek automaticky potláčať svoje prežívanie. Stále viac pozornosti sústreďuje na seba, snaží sa ovládať. Neustála sebakontrola a pozorovanie svojho tela a prežívania vedú postupne k značnej únave a vyčerpaniu.
- úzkostní ľudia majú sklony podceňovať sa, nedôverovať si, že prekonajú prekážky. Naopak, schopnosti a úroveň pohody iných nadhodnocujú. Strácajú sebavedomie a nakoniec rezignujú.Typické príznaky úzkostných porúch

Psychické
strach, úzkosť, nervozita, výbušnosť, vnútorný nepokoj a neschopnosť uvoľniť sa, pocit ohrozenia, nadmerná bdelosť, nespavosť, ťažkosti s koncentráciou a pamäťou

Telesné
závraty, mdloby, triaška, chvenie či napätie v celom tele alebo vo svaloch, zášklby svalov, pocit hrče v hrdle, problémy s prehĺtaním, búšenie srdca, zrýchlený pulz, tlak alebo zvieranie na hrudi, pocit nedostatku vzduchu, plytké povrchné dýchanie, chvenie alebo nepríjemné pocity v žalúdku či bruchu, nevolnosť, pocity na vracanie, hnačka, nutkanie na močenie, únava a vyčerpanosť, návaly tepla alebo zimy, potenie, sucho v ústach, studené alebo spotené ruky, bolesti hlavy, bolesti chrbta, pocity mravenčenia, tŕpnutia, elektriny či znecitlivenia v končatinách alebo iných častiach tela

Príznaky týkajúce sa duševného stavu
strach zo smrti, strach zo straty kontroly alebo vedomia, pocit, že sa zbláznim, pocit, že veci nie sú reálne (derealizácia), pocit, že veci sa dejú mimo mňa, nie som skutočne tu (depersonalizácia)


Jeden človek má, našťastie, len niektoré z uvedených príznakov. Niektorí ľudia ich zažijú viac. Dvaja ľudia s úzkostnou poruchou môžu mať úpne rozdielne pocity. Ak sa u niekoo vyskytujú najmenej 4 a viac z uvedených príznakov po dobu dlhšiu ako 6 - 12 týždňov, mal by vyhľadať odbornú pomoc.
Úzkostné poruchy sú často sprevádzané depresiou alebo problémami s alkoholom či drogami. Niektré štúdie poukazujú na to, že až 30 percent ľudí s úzkostnými poruchami trpí súčasne aj vážou depresiou.

Kto je ohrozený?
Podľa údajov WHO z roku 2001 20 až 25 percent populácie prežíva v určitom období života nejakú podobu úzkostnej alebo fóbickej poruchy. Ich výskyt vo svete narastá. Začínajú sa v neskoršom tínedžerskom veku, rannej dospelosti alebo v období medzi 20-tym a30-tym rokom. Môžu sa objavovať už v detskom veku.
Úzkostné poruchy sú často pridružené k nejakému telesnému ochoreniu, najmä chronickému, alebo so súčasťou iných psychických porúch a chorôb (depresie, drogovej závislosti, ochorení mozgu).

Príčiny úzkostných porúch
Úzkostné poruchy sú spôsobené kombináciou biologických, psycholigických a enviromentálnych faktorov. Zdá sa, že niektrí ľudia majp na ne genetickú predisponziu.
Ide o zmeny v chémii morgu - kolísanie hladiny sérotoninu (látky, kt. prenáša emočné informácie medzi mozgovými bunkami).
Ľudia, kt. vyrastali s úzkostnými alebo výbušnými rodičmi, sa môžu naučiť vnímať svet ako nekontrolovateľné a nebezpečné miesto. Spôšťačom poruchy býva často zvýšený stres.
Odborníci sa zhodujú v tom, že stres je len katalyzátorov a samotnú poruchu nespôsobuje (osobne tiež zastávam tento názor).

Možnosti liečby
Neexistuje len jedna správna metóda liečby. Najúspešnejšie liečebné postupy zahŕňajú kombináciu medikamentóznej liečby (liekmi) a psychoterapie.

Lieky
Existuje široká škála liekov proti úzkosti aj nové antidepresíva, kt. sú známe ako inhibítory spätného vychytávania sérotoninu - SSRI. Každý človek reaguje na liečbu inak, individuálne, preto mu treba trpezlivo nájsť jeho optimálny liek a dávku.
Dĺžka úžívania liekov je rôzna. V závislosti od charakteru a závažnosti poruchy trvá niekoľko týždňov, ale aj viac rokov. Liečbu liekmi je vhodné doplniť ďalšími liečebnými postupmi. U väčšiny pacientov, kt. berú iba lieky, vzniká po ich vynechaní recidiva. Návrat príznakov môže spôsobiť aj náhle alebo príliš rýchle vsadenie liekov.
Lieky ponúkajú rchlu úľavu od akútnej úzkosti. Sú prevenciou iných komplikácí, ako je depresia či vytrhnutie znormálneho života. Pacientovi aj lekárrovi umožnia pokračovať aktívnejšie a účinnejšie v psychoterapii.

Psychoterapeutické postupy
Niektorí ľudia sa dokážu zbaviť poruchy len pomocou relaxačných techník, masáží, fyzických cvičení, jogy alebo len rýchlej chôdze.

Kognitívna (poznávacia) terapia
Pochopenie vlastných myšlienkových pochodov, ako aj schopnosť zhodnotiť reálne nepríjemné situácie pomáha ľuďom v kontrole ich úzkosti.

Behaviorálna terapia
Pomocou behaviorálnej terapie sa človek učí rozvinúť svoje schopnosti, zvládať alebo zmierniť strach a úzkosť a odstrániť postupne vyhýbavé správanie.

Hlbinná terapia
Jej cieľom je zaistiť príčiny, odstrániť nezdravé myšlienkové schémy a zmeniť správanie človeka. Terapeut sprevádza človeka pri jeho pocitoch a učí ho zmeniť prístup k svojmu prežívaniu.

Úspešný liečebný program musí byť každému človeku ušitý na mieru a musí obsiahnuť všetky jeho problémy. Je pravidlom, že žiaden liečebný postup neposkytuje okamžitú úľavu. Terapeutické prístupy majú postupný efekt a musia sa vykonávať pravideľne, aby mal z nich človek čo najväčší úžitok.

Úspech liečby
Asi 90 percent ľudí s úzkosťami a fóbiami, kt. vyhľafajú pomoc, sa môže úplne alebo čiastočne vyliečiť a žiť ďalej zdravým spôsobom života.


Takže zatiaľ asi toľko..
A ospravedlňte, prosím, po mne nepovšimnuté gramatické prešlapy, ale najvyšší čas spať.. ;)


Zdroj: leták zhabaný v čakárni, následne vyhodený a už si nemám šancu spomenúť nič bližšie..
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 ©Hanne ©Hanne | Web | 19. listopadu 2009 v 10:31 | Reagovat

Ahoj. Nevím, k čemu tvůj blog slouží, jestli k tomu upozornit zdravé lidi kolem nás s čím se potýkají ti nemocní, a nebo pro ty nemocné, aby zjistili, co jim je, nebo jak se bránit. Pokud to druhé, a já bych to tak viděla, mělo by tu být trochu veselejší prostředí....tohle depresím neubere, možná naopak.

Já sama mám Panickou poruchu, Agorafobii a Sociální fobii. A tyhle tři "svině" mi otravují život už devět let.

Přeju ti hodně štěstí, pokud se s něčím podobným taky potýkáš. :-)

2 ©Hanne ©Hanne | Web | 19. listopadu 2009 v 10:34 | Reagovat

Predstavte si človeka, ktorý bezmyšlienkovite vykročí na prechod, keď ho v tom pískanie bŕzd upozorní na rútiace sa auto. Srdce mu bije ako o dušu, začne sa potiť a prežíva strach, že zomrie. Auto zastane tesne pred ním a roztrasený človek ďakuje, že prežil. Sľubuje si, že už bude opatrnejší a ide ďalej svojou cestou. V situácii ohrozujúcej život zareagoval normálne.
Iný človek, sediaci napr. v pokoji pri bazéne, však náhle pocíti, že jeho telo vykzuje rovnaké stresové signály ako telo človeka ohrozeného autom na prechode. Bez zjavného dôvodu má strach, bolí ho na hrudi, zoslabnú mu nohy, celé telo sa mu roztrasie a on má pocit, že zomrie. Možno práve dostal infarkt, ale je možné aj to, že je jedným z miliónov ľudí, kt. trpia úzkostnou poruchou.

To je moc hezky podaný, a zatraceně pravdivý:-/

3 zuzu zuzu | 19. listopadu 2009 v 17:28 | Reagovat

v prvom rade ďakujem za koment. aj keď negatívny, no aj tak poteší.. :) tento blog vznikol pre čisto sebecké účely. chodím sem ak mi je blbo a keď si to tu tak prezerám, uvedomím si, že mi bývalo podstatne horšie a to mi dodá neuveriteľnú silu dať sa dokopy. ale priznávam, že väčšina z vecí mi je viac ako dôverne známa, hlavne v tejto oblasti. keďže sa o týchto veciach čo sú tu s nikým nebavím, občas to potrebujem dať zo seba von a končí to tu - v zabudnutí a tým pádom som spokojná. inak sa aj čudujem že sem niekto chodí. nech sa darí a všetko dobré :)

4 PatrikS PatrikS | E-mail | 31. května 2010 v 15:00 | Reagovat

nooo, takyto nejaky obsah som uz cital dnes niekde inde, ale to vobec nevadi. Ja mam tiez nieco podobne i ked uz vobec nie ako dakedy, ale napriklad bojim sa cestovat sam :-) Pre niekoho mozno smiesne, pre mna nie. Takze, drzte palce, nasledujuce dva tyzdne idem trenovat. A ak sem este napisem, tak to znamena ze som to rozdychal :-)

5 zuzu zuzu | 1. června 2010 v 16:20 | Reagovat

je to dosť možné, obsah je z letáku, ktorý som čítala v čakárni u zubára. ako sa aledostal k zubárovi, to mi je záhadou.. :)
mám kamaráta, kt. má haluz z cestovania. a pesne tak isto, sám nejde nikam. a ak je s niekym, tak kludne aj na kraj sveta. držím palce, potrénuj a ak sa ozveš, ako to dopadlo, budem iba rada.. :)[4]:

6 kika kika | 16. října 2011 v 10:48 | Reagovat

Ahojte mám niekoho moc moc rada,kto trpí takýmito príznakmi,prejavilo sa mu tonedávno chodí na sedenia,zatiaľ je to bez liekov,nacvičuje dýchanie.....a bojuje s tým ,no vidno na ňom ,že ho to dosť vyčerpáva,nechce moc o tom hovoriť a ja mu chcem moc pomôcť,ako sa mám k takému človeku správať,čo vtedy pomáha,nechať ho samého,alebo sa pítať.......moc mi na ňom záleží.

7 zuzu zuzu | 17. října 2011 v 15:32 | Reagovat

[6]: Kika ahoj, nevešaj hlavu, na všetko sa dá zvyknúť a keď sa máte radi, spoločne to prekonáte. Doležité je, aby v tebe videl oporu, ale príliš častými otázkami skor uškodíš, ako pomožeš. Viem, je to ťážké v tichosti sa dívať na trpiaceho človeka, obzvlášť ak ti na ňom záleží, ale je potrebné nechať ho s tým vyrovnávať sa aj samého vo svojich myšlienkach. Určitú dobu potrvá, kým si všimneš ako reaguje na tvoju snahu, činy či otázky. A odstupom času už budeš vedieť, ako sa v akej chvíli najsprávnejšie zachovať. Prajem ti, aby sa to podarilo čo najskor, aby ste sa s týmto polenom, čo vám padlo pod nohy vyrovnali a naďalje si spoločne vychutnávali život.

8 kika kika | 22. října 2011 v 21:50 | Reagovat

Dakujem zuzu za povzbudenie,je veľmi ťažké pozerať sa na človeka ,ktorý bol taký plný života,vedel sa radovať z každej maličkosti a nádherne sa usmievať,ako teraz trpí.Moc to chce prekonať aj kôli mne,plánujeme spoločný život.možno dieťatko ja neviem to ukáže čas,no jedno viem moc ho ľúbim a chcem mu pomôcť a stáť pri ňom,keďže dýchacie cvičenia v centre mu nezabrali požiadal lekárku o doporučenie k nejakej psychologičke tak uvidíme čo bude ďalej.Nevládze je z toho 3mesačného boja už vyčerpaný a vidno to na ňom,ale bojuje.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama