Leden 2009

Albert Einstein

6. ledna 2009 v 16:42 osobnosti..
Keď sa povie "Albert Einstein,", každému vzápätí príde na um pojem "teória relativity". Položil ňou základ nového obrazu sveta. Narodil sa v Ulme v židovskej rodine 14.marca 1879, zomrel 18.apríla 1955 v Princetone, je pokladaný za "otca novej éry fyziky", v osobnom živote dokázal vždy zostať skromný a láskavý. Na rozdiel od celého sveta, ktorý ho pokladal za génia, on sám sa k otázke svojej geniality vyjadril (výrok sa preslávil) takto: "Nemám nijaké zvláštne nadanie, som iba vášnivo zvedavý."

Alfred Hitchcock

6. ledna 2009 v 15:28 osobnosti..
Podstatou celej hororovej tvorby je vyvolanie pocitu hrôzy, ktorý je v nás hlboko zakorenený. Veď za dlhých zimných večerov to boli práve strašidelné príbehy, ktoré sa odovzdávali z generácie na generáciu. Rôzne príbehy o diabloch, čarodejniciach, vlkodlakoch, šialených vrahoch sa stali základom najobľúbenejšej časti bájoslovia a legiend.

Nevšedný liek

6. ledna 2009 v 14:44 iba tak, ak už nie je o čom..
Nechcem, aby to vyzeralo ako propagácia, ale z vlastnej skúsenosti si dovolím tvrdiť, že to má naozaj niečo do seba.. :P

Striekame haluze

6. ledna 2009 v 12:18 Zaujímavosti
Je tu zopár odkazov na veľme zaujímavé umenie, hehe, odporúčam vyskúšať, ale treba sa pripraviť na mrte veľký bordel.. :DVesmírnastanica ISS ALPHA

2. ledna 2009 v 23:37 | feve |  trošku techniky..
Úvahy o medzinárodnej kozmickej stanici sa začali objavovať po škrtoch v rozpočte NASA na výstavbu vlastnej kozmickej stanici Freedom a zlej ekonomickej situácie v Rusku.

Raketa

2. ledna 2009 v 23:29 | feve |  trošku techniky..
ZA OBSAH TOHTO čLáNKU NERUčíM, TENTO PRIESTOR PRENECHáVAM NIEKOMU INéMU A RADA SA O RAKETáCH NECHáM POUčIť.. :P
TAKžE, FEVE, IDEš NA TO.. ;)

Perpetum mobile

2. ledna 2009 v 23:27 trošku techniky..
Aby bolo hneď spočiatku jasné - nikdy nebude zostrojené. Slovami F. M. Feldhausa spred vyše šesťdesiatich rokov: " Čím dôkladnejšie prechodené sú cesty omylov, tým dôkladnejšie sa spätne posudzujú a slúžia ako ukazovateľ správnej cesty. Preto každý, kto ešte dnes verí na perpetum mobile, môže sa z dlhej cesty jeho vývoja poučiť, že hoci sa vyskúšali všetky možné spôsoby, ani jedna konštrukcia nedosiahla svoj cieľ."

Obnoviteľné zdroje energie

2. ledna 2009 v 23:26 Zaujímavosti
Energia, ktorú dnes využívame (teplo, elektrina, palivá pre motorové vozidlá), má svoj pôvod prevažne vo fosílnych palivách. Uhlie, ropa alebo zemný plyn sú práve takýmito palivami. Tieto palivá sa nachádzajú pod zemským povrchom, kde vznikali po milióny rokov rozkladom pravekých rastlín a živočíchov. Hoci sa fosílne palivá pôsobením prírodných síl (tepla a tlaku) stále vytvárajú, ich súčasná spotreba

Lasery

2. ledna 2009 v 23:25 trošku techniky..

Lasery sú prespektívnou zložkou, rýchlo sa rozvíjajúcou zložkou elektroniky, núkajúcou stále nové možnosti využitia.
Prípravným časom na nastúpenie laserov bolo obdobie maserov. Maser je skratka Microwave amplification by emision of radiation. Znamená to, že to je mikrovlné zosilovanie simulovanou emisiou žiarenia. Teda nieje to zdroj svetla, ale iba zosilňovačom na mikrovlných pásmach.

História papiera

2. ledna 2009 v 23:22 Zaujímavosti
Ľudstvo sa už od starodávnych vekov snažilo zlepšiť metódy komunikácie a zaznamenania udalostí. Prvé pokusy zahŕňajú používanie voskových tabuliek, listy, bronz, hodvábne a hlinené tabuľky. Až po vynájdení papiera mohlo byť zaznamenávané veľké množstvo informácií, ktoré boli ďalej posielané za veľmi malé ceny.
3000 rokov pred n.l.

Eutanázia

2. ledna 2009 v 23:11 iba tak, ak už nie je o čom..
Etické aspekty eutanázie

Exorcizmus

2. ledna 2009 v 23:04 náboženstvá, sekty a tak..


Dá sa povedať, že niekedy bol záujem o túto tému podstatne väčší, kým som sa nezačala potom vŕtať v otázkach o Bohu a pod. Čím viac sa niečím zaujímam, tým sa mi zdá byť daná vec viac a viac vzdialenejšia. Niekedy je tuším naozaj lepšie nič nevedieť.. :D

Islam

2. ledna 2009 v 23:01 náboženstvá, sekty a tak..

Islam je najmladšie monoteistické náboženstvo rozšírené po celom svete. Jeho názov je odvodený od slovného základu "salam", čo znamená mier. Je pokračovaním judaizmu (židovského náboženstva) a kresťanstva, s ktorými zdieľa väčšinu prorokov a Boha. Islam, najrýchlejšie sa šíriace náboženstvo, založil prorok Mohamed v 7. storočí nl. Islam znamená "podriadenie sa božej vôli" . Bohu sa treba úplne odovzdať. A možno povedať, že pre väčšinu ľudí nie je islam len náboženstvo ale aj spôsob života. Moslimovia veria v jediného boha (Allaha), v Ním stvorených anjelov, v Božie knihy, v prorokov - Adama, Noeho, Abrahma, Mojžíša, Ježiša,.

Judaizmus

2. ledna 2009 v 22:59 náboženstvá, sekty a tak..

Judaizmus je najstaršie, počtom veriacich však najmenšie monoteistické náboženstvo. Dnes sa k judaizmu hlási približne 15 miliónov veriacich. Pre judaizmus je charakteristické, že jeho prívrženci sa považujú za členov jedného židovského národa, zatiaľ čo prívrženci ostatných náboženstiev sú spravidla príslušníkmi rozličných národov. Judaizmus býva nazývaný aj židovské náboženstvo a je veľmi úzko spätý s dejinami, kultúrou a tradíciou Židov. Židia majú svoj vlastný štát - Izrael, ktorý vznikol v r. 1948.

Náboženské konflikty

2. ledna 2009 v 22:57 Zaujímavosti
Rozvojové krajiny sa napriek politickým, kultúrnym a sociálnym rozdielom medzi nimi teda vyznačujú istými spoločnými črtami, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi konfliktov. Tieto črty vyplývajú predovšetkým zo skúseností koloniálnej poroby a imperiálneho poddanstva, antikoloniálnych zápasov a boja s nerozvinutosťou a jej sprievodnými znakmi.

Pravoverní kalifovia

2. ledna 2009 v 22:53 náboženstvá, sekty a tak..


Po prorokovej smrti došlo v muslimskej komunite v Medine k istému zmätku. Spôsobila to nejasnosť okolo jeho nástupcu ako vodcu alebo kalifa.

Rastafariárstvo

2. ledna 2009 v 22:48 náboženstvá, sekty a tak..
"Vitajte, v jeho mene cisárskej výsosti, cisára Haile Selassieho I., Jaha Rastafariho, Pána Pánov, Kráľa Kráľov, 225. následníka trónu Šalamúna, víťazného Leva Judejského!"