Březen 2009

Pamiatka

31. března 2009 v 20:07 keď mi bolo tak všelijak..
Na sklonku noci, na úpätí skál,
sám tam so sklonenou hlavou stál,
v hlave zmätok a v srdci bolesť mal,
on vie, prečo touto cestou ísť sa odhodlal.

Bol skromný a veľké srdce mal,
z jeho slov však bolo cítiť žiaľ,
v živote peklo, no v srdci raj
pre úsmev na tvári aj nemožné by dal..

a je tu koniec marca..

31. března 2009 v 18:21 môj súkromný zápisník..
Dá sa povedať, že ubehol ako voda. Potichu, no zanechal aj vyryté koryto po sebe. Bol to pekný mesiac. Veľa dal, ale aj veľa vzal. Uvidíme, čo ma ešte čaká a neminie v posledný deň. Asi ho venujem hudbe a knihe. A zaplateniu daní.
Keď už spomínam tie knihy, nedá mi nepochváliť sa, že mám Diablove vidly dočítané. Priznám sa, jednu menej zaujímavú pasáž som trošku preskočila, ale to preto, lebo som v kníhkupectve neodolala ďalším dvom knihám - Ľadová princezná (od švédky Camilly Läckberg) a Anjeli a démoni (od známeho Dana Browna). Teším sa na dlhé dni strávené v parku s knihou pod stromom. Už som si pred dvomi rokmi našla také svoje miestečko pri jeho pni, že si pripadám ako v pohodlnom kresle. Škoda, že v Modre zrušili ten perfektný antikvariát na námestí. Veľmi rada som tam chodila. Príjemný pán predavač síce vo vyššom veku, ale vždy bol milý, zhovorčivý a dovolil mi listovať v knihách, o ktorých sa mi môže iba snívať.
No nič, pre dnešok to za pc balím, oči ma prestávaú poslúchať a oprava okuliarov musí ešte chvílku počkať. Alebo si na ne dám plátky uhorky, ak to robia ženské v amerických filmoch. Len to zrejme nie je kvôli zraku.. :D


Stratená

31. března 2009 v 12:31 keď mi bolo tak všelijak..
Kráča šedou ulicou,
hmlu rozháňa palicou,
smutné srdce ticho bije,
v tieni žije, slzy pije,
už tak dlho hľadá, pátra,
pomaličky z toho chátra,
chladne, tvrdne, smútok rodí,
po kalužiach bosé chodí,
prediera sa temným lesom,
stratilo sa, volá kde som
a mňa stále niet..

Televízia

27. března 2009 v 12:56 trošku techniky..
Televízia je rádioelektrický prenos pohyblivých obrázkov na diaľku. Pohyblivé obrázky sa prenášajú ako v biografe. Za jednu sekundu aspoň 25 celých obrázkov, z ktorých je každý rozložený na maličké body. Najstarší rozklad obrázkov na body prevádzal rotujúci Nipkowov kotúč. Mal množstvo dierok v špirále. Svetlo, ktoré prechádzalo cez dierky otáčajúceho kotúča, dopadalo na fotočlánok. Vo fotočlánku vznikali kmity, ktoré sú po zosilnení vysielané televíznym vysielačom (anténou). Pri tomto staršom zariadení bol prenášaný výjav najprv nafilmovaný, film okamžite vyvolaný a až potom šiel do prístroja, ktorý ho rozložil na svetelné vlny.

Nikotín

27. března 2009 v 9:46 (ne)závislosti..
Zdrojom nikotínu je tabak. Tabak je rastlina z čeľade ľuľkovitých, rod Nicotiana. Hlavne sa pestuje tabak viržínsky. Nikotín je alkaloid, ktorý sa podarilo izolovať v roku 1828 dvom heidelberským študentom. V rastline je nikotín viazaný na kyselinu jablčnú alebo citrónovú. Pri fajčení sa uvoľňuje a prechádya do dymu. Vstrebáva sa sliznicou ústnej dutiny, sliznicou dýchacieho a tráviaceho traktu, je odburávaný najmä pečeňou a čiastočne vylučovaný močom.

CD & DVD

27. března 2009 v 9:10 trošku techniky..
CD i DVD fungujú na optickom princípe, ale CD (Compact Disc - kompaktný disk) je ako dátové médium oveľa staršie. CD i DVD sú tzv. "optické disky", ktoré fungujú na princípe ako gramofónové platne, v ktorých sú vyryté ryhy pôsobením zvuku a pomocou jemnej ihly je tento zvuk možné prehrať (reprodukovať). Štúdiovo vyrobená matrica sa potom používa pre továrenskú výrobu (lisovanie). Gramofónové platne sa však ihlou chodiacou v ich drážkach veľmi opotrebúvavali, zatiaľ čo s CD médiami nijakému opotrebovaniu (s výnimkou chytania rukami a zaobchádzania) nehrozí.

Otrokárstvo

25. března 2009 v 15:09 Zaujímavosti
Dnes je ževraj medzinárodný deň otrokov, ale vygooglila som, že 2. december je vyhlásený za Medzinárodný deň zrušenia otroctva. Tak som teraz z toho trošku zmetená, ale aj tak tejto téme venujem zopár riadkov..

Otrokárstvo bolo vlastne kupovanie a držanie ľudí v osobnom vlastníctve na nútené práce. Otroci nemali žiadne práva, nedostávali mzdu a ich majitelia si s nimi mohli robiť, čo chceli. Väčšinou pracovali v domácnosti ako sluhovia.

Otrokárstvo bolo všeobecne rozšírené v staroveku, počnúc Egyptom a Babylonom až po demokracie a monarchie antického Grécka a Ríma, kde nútená práca otrokov tvorila základ hospodárstva. Britské lode obchodujúce s otrokmi sa pohybovali po trojuholníkovej trase. Lode vychádzali z britských prístavov naložené zbraňami a látkami. Obchodníci menili tento "náklad" s africkými nadháňačmi otrokov na západnom pobreží Afriky.

Laserové tlačiarne

25. března 2009 v 13:55 trošku techniky..
Laserové tlačiarne používajú systém prenosu toneru, je to v podstate uhlíkový prášok, na papier. Hoci sa aj na slovenskom trhu začínajú postupne presadzovať farebné laserové tlačiarne, väčšina laserových tlačiarní v kanceláriách je stále monochromatická. Znamená to, že vytlačený obraz je čiernobiely s odtieňmi sivej farby. K základným častiam patria vstupný zásobník, tlačový optický valec (niekedy označovaný aj ako OPC - Optical Photoconductor), zásobník na toner, pohonný mechanizmus, riadiaca jednotka, ovládací panel a výstupný zásobník. Pri tlači prechádza papier zo zásobníka na optický valec, na ktorom je nanesená tonerová kresba, resp. text, postupuje do fixačnej jednotky a končí vo výstupnom zásobníku.

Anatómia a činnosť mozgu

23. března 2009 v 9:37 Zaujímavosti
Keď som sa už trošku zaoberala rôznymi "sychozáležitosťami", rada by som priblížila aj zložité zoskupenie vyšších a najvyšších nervových centier, ústredný orgán nervovej sústavy človeka - mozog. Napriek dlhodobým vedeckým snahám sa dodnes nepodarilo rozlúštiť a pochopiť veľmi komplexné funkcie mozgu ako celku. Presné pochody odosielania, spracovávania alebo uchovávania informácií ešte stále nie sú komplexne objasnené. Táto okolnosť pôsobivo podčiarkuje komplexnosť tohto orgánu.
Problematika hyperaktívnych detí

22. března 2009 v 19:23 Psycho a iné neplechy
Nepokojné deti (najmä v školskom veku ) sa v rodine ľahko dostávajú do situácie často trestaného dieťaťa. Rodičia ho berú ako zlostiace, a preto s myslia, že ho môžu trestať. Treba si však uvedomiť, že trestom v psychologickom zmysle je pre dieťa i zvýšenie hlasu alebo dobre mienená kritika, v ktorej mu dávame najavo svoje výhrady, ale aj skutočnosť, že ho úplne a bezvýhradne neprijímame. Prirodzene i zákazy sú častým trestom.

Poruchy spánku

22. března 2009 v 9:10 Psycho a iné neplechy
Čo sa s nami deje celé hodiny počas spánku? Pamätáme si nanajvýš tak nesúvislé útržky snových obrazov - tak by to aspoň malo byť u zdravého človeka. Za to osoby trpiace podivnými spánkovými poruchami prežívajú noc oveľa dobrodružnejšie. V súčasnosti je známych okolo 70 porúch spánku. Niektoré ohrozujú život, kým o iných nemusíme mať ani poňatia. Tu sú tie najzaujímavejšie z nich:

Obsedantno-kompulzívna porucha

21. března 2009 v 20:29 Psycho a iné neplechy
Váš lekár vám povedal, že trpíte obsedantne-kompulzívnou poruchou (ďalej OCD). Predtým bola považovaná za pomerne vzácne ochorenie, posledné výskumy však ukázali, že ide o veľmi častú psychickú poruchu, ktorá postihuje 2 až 3 % celkovej populácie. Na celom svete ňou teda trpí okolo 100 miliónov ľudí. Táto častá psychická porucha sa prejavuje subjektívnym pocitom nutkania urobiť určitý čin alebo zaoberať sa určitou myšlienkou. Je tradične považovaná za neurotickú poruchu, rovnako ako fóbie a úzkostné stavy.

Depresia

21. března 2009 v 19:28 Psycho a iné neplechy
Žijeme vo svete, v ktorom vládne veľký zhon, zaplavuje nás čoraz viac technických vymožeností, každý deň sa na nás hrnie množstvo informácií. Ľudia lietajú do vesmíru, objavujú genetické kódy, vymýšľajú nové spôsoby liečby... To všetko si však vyžaduje veľa úsilia, práce, potu, mnoho intelektu, sily na zdolanie neúspechov... Čo sa však stane s človekom, keď príde domov? Možno si na chvíľku sadne a len tak popremýšľa nad predchádzajúcim dňom, nad svojimi úspechmi, neúspechmi...

Ako vybabrať s depresiou

21. března 2009 v 18:47 Psycho a iné neplechy
Depresia môže postihnúť každého človka. Ako pomôcť blízkym v depresii? Predovšetkým ich počúvajte. Ak osoba, na ktorej vám záleží, vyzerá smutne a bez nálady, bez okolkov sa spýtajte, čo zapríčinilo jej zármutok. Vaše otázky by mali byť natoľko otvorené, aby vyprovokovali odpoveď.
  • Ak sa vám podarí vyvolať úprimný rozhovor, snažte sa, aby sa váš partner cítil bezpečne. Nepoužívajte formálne vety typu: "Netráp sa pre takú maličkosť."
  • Nerozdávajte jednoduché rady typu: "Veď stačí len...", váš partner sám musí nájsť spôsob, ako vyriešiť problémy.
  • Navrhnite plán, ktorý môžete uskutočniť spoločne.
  • Usilujte sa vzbudiť partnerov záujem o okolité dianie.
Ak sa naďalej cítite tak mizerne, že ráno nemáte silu ani chuť vstať z postele, prečítajte si nasledujúce rady.Vírus H5N1

19. března 2009 v 11:23 Psycho a iné neplechy
Isto si mnohí spomeniete na doslova ošiaľ, ktorý vo svete vyvolal vírus vtáčej chrípky H5N1. Každý deň sa objavovali nové lokality výskytu, odborníci sa dlho zamýšľali nad jeho dopadmi na ľudí, snažili sa ich presvedčiť o tom, že pokiaľ dodržiavajú základné hygienické pravidlá pri príprave pokrmov z hydiny, nemajú sa čoho obávať. Napadá mi, prestali ste konzumovať hydinu, alebo ste boli "hydinožrútmi" veselo ďalej?

Už sa to blíži..

13. března 2009 v 8:14 môj súkromný zápisník..
Nádherná vecička, musím sa pochváliť:


.. v sobotu deathpárty.. Hmm.. Kostým nebožtíka, krvavej hradnej pani, upíra či iného netvora - prosím prosím, nech nie som chorá, strašne tam chcem ísť. Len sa obávam, že po dnešnom prehriatí organizmu budem naozaj nevládna.. Keďže je 13-teho, aj sa tak môže stať. Nie zrovna kvôli dátumu, ale kvôli večernej akcii. Paul Van Dyk večer roztancuje každú kvapku krvi, ktorá mnou koluje a tanečným krokom budem chodiť ešte hádam aj dva dni po skončení, ako sa poznám.. Mňam.. :D

Enigma

13. března 2009 v 7:35 trošku techniky..
Najprimitívnejšie šifrovacie stroje sú šifrovacie disky, ktoré sa objavujú už v 15. storočí (Alberti). Tento disk obsahuje dve abecedy, ktoré sa voči sebe dajú rôzne natočiť. Umožňuje jednoduché šifrovanie a to také, že celý text šifrujem podľa pôvodného nastavenia.Týmto diskom sa dá šifrovať aj Vigenérova šifra. V roku 1918 vyvinul Arthur Scherbius šifrovacie zariadenie, ktoré bolo v podstate elektrifikovaným variantom Albertiho šifrovacieho disku. Pod názvom Enigma vstúpil tento systém do histórie kryptografie a bol hlavnou príčinou rozvoja moderného šifrovania a dešifrovania. Scherbius Enigmu postupne zdokonaľoval a vznikol z nej veľmi zložitý šifrovací stroj.

Digitálna kamera

13. března 2009 v 7:35 trošku techniky..
Digitálna fotografia nemá presne stanovený ani dátum vynálezu, ani meno vynálezcu. Podobne ako mnohé prevratné technické novinky je výsledkom skôr priebežného tímového zlepšovania a zdokonaľovania. Je však známy čas, keď prvé snímky urobili a polooficiálne ukázali. Udialo sa to na pôde americkej tajnej služby CIA pred 29 rokmi.

Americkú špionážnu družicu, ktorá mala hneď tri mená - Kennan, Crystal a KH11 - vypustili zo Zeme 19. decembra 1976. Bola to družica novej generácie a okrem mnohých technických noviniek mala aj digitálnu kameru. Prvé snímky zhotovené digitálnou technikou ukázal Pentagon 21. januára 1977.

Telefonovanie

13. března 2009 v 7:34 trošku techniky..
Mnohým ľuďom vŕta v hlave, čo sa deje vo chvíli, keď vytočia telefónne číslo na svojom telefóne a ako vlastne ten náš hlas letí drôtmi až k volanej osobe. Túto a ďalšie záhady okolo telefonovania sa pokúsime mierne objasniť. Keď otvoríme ústa a vyslovíme vetu, každý v okolí ju počuje. Fyzika šírenie hlasu popisuje formou zvukových vĺn. Zvukové vlny nie sú nič iné ako zmeny tlaku vzduchu, ktoré rozkmitá citlivé vybavenie v našich ušiach a premení na elektrické impulzy, ktoré sú vysielané do mozgu a tam spracovávané..