Květen 2009

Posturika

31. května 2009 v 18:40 Zaujímavosti
Človeku nikdy nie je jedno, či partner komunikuje s ním postojačky alebo poležiačky, či sedí alebo dokonca kľačí. Takisto mu nie je ľahostajné, či sa partner pri rozhovore otáča svojím telom k nemu, alebo či odvrátené telo hovorí: ,,Nudím sa, nemám záujem." Sú to mimoverbálne znaky, ktoré vždy treba započítať do rozhovoru. Ak všetci komunikujúci zaujímajú rovnakú polohu, neovplyvňuje to rozhovor natoľko, ako keď majú rozdielne polohy tela.

Prenášaním informácií vyjadrených polohou a držaním tela, ako aj konfiguráciou jeho častí, sa zaoberá posturika, resp. posturológia. Poloha tela, ktorú človek v akejkoľvek chvíli zaujme, prezrádza veľa o ňom samom. Celé naše telo vysiela k iným signály, ktoré, ak sú ľudia dostatočne vnímaví a citliví v ich dešifrovaní, im prezradia, čo si človek myslí, či naozaj pevne verí v to, čo hovorí.
Telo vysiela informácie typu: poď bližšie, nechoď sem, chcem odísť, chcem pristúpiť bližšie, som unavený, znechutený. Ženy a muži často vysielajú k opačnému pohlaviu správy o svojej príťažlivosti/nepríťažlivosti, atraktívnosti/neatraktívnosti. Z postoja a držania tela sa dá vyčítať aj stupeň sebavedomia, pocity menejcennosti, hnev, nervozita, radosť, šťastie.

Komplex menejcennosti

31. května 2009 v 17:51 Psycho a iné neplechy
Komplexom menejcennosti trpí asi tretina ľudí. Prejavuje sa nedostatkom sebadôvery, zníženým sebavedomím, neistotou, úzkosťou, obavami a pevne zafixovaným presvedčením človeka, že nie je schopný vyrovnať sa vrstovníkom, spolužiakom, spolupracovníkom, že ostatní ľudia sú viac ako on, všetkých pokladá za schopnejších, krajších, súcejších, a preto im priznáva väčší nárok na úspech ako je schopný dosiahnuť on sám. Výskumy ukazujú a skúsenosť potvrdzuje, že komplex menejcennosti sa objavuje takmer u všetkých telesne postihnutých jednotlivcov, ktorí si svoj telesný nedostatok uvedomujú, vo svoj neprospech sa porovnávajú so zdravými ľuďmi a rozdiel, ich defekt, sa potom zafixuje v ich podvedomí tak, že sa prejavuje aj v takej oblasti, v ktorej sa človek nemá prečo cítiť menejcenný.

Asertivita

31. května 2009 v 16:54 iba tak, ak už nie je o čom..

Cieľom tohto článku je vystihnúť hlavné znaky asertivity, jej záklané myšlienky a priblížiť ich čitateľovi. Sú tu podrobnejšie rozobrané asertívne práva, ktoré má každý jeden z nás, len väččina ľudí o tom nevie a ak aj o nich vie, tak nevie, ako ich má správne používať. Asertívne správanie je dlhodobá záležitosť, nie rýchlokurz. Niekedy trvá i roky, pokým vieme používať asertívne správanie v každodennom živote.

Výraz asertivita, asertívny má pôvod v latinčine - ASSERE = niečo tvrdiť, uisťovať, zdôrazňovať.
Asertivita je spôsob komunikácie a správania sa, ktorým človek vyjadruje a presadzuje úprimne, otvorene a primerane svoje myšlienky, city, názory a postoje - či už pozitívne alebo negatívne. Pri tom postupuje tak, aby neporušoval základné práva svoje ani druhých.
Asertivita je však zároveň viac ako len spôsob komunikácie. Je to tiež spôsob myslenia a pohľadu na svet. Vyvoláva v ľuďoch emocionálnu slobodu. Z toho vyplýva, že človek rešpektuje druhých, ale aj sám seba.

LUIS DE FUNÈS

31. května 2009 v 15:58 osobnosti..
Z filmov si ho pamätáme ako prchkého a večne uhundraného chlapíka, v súkromí bol vraj pokojný a tichý. Francúzsky komik LOUIS DE FUNÈS, ktorý pred 26. rokmi zomrel, však nebol len muž rôznych podôb, ale aj človek, ktorý pomaly a trpezlivo kráčal na vrchol.


Psychoterapia

8. května 2009 v 12:49 Psycho a iné neplechy
Psychické ochorenia, podobne ako iné ochorenia, nie sú ničím neobvyklým či zriedkavým. U ľudí pri nich dochádza ku chorobným zmenám v pocitoch, myslení, konaní, je narušená ich výkonnosť v práci a v škole, a tiež vzťahy s priateľmi a rodinou.
Psychické ochorenia sa nevyhýbajú nikomu. Postihujú tak ženy, ako aj mužov, deti všetkých vekových kategórií, ľudí všetkých rás a spoločenského postavenia.
Človek, trpiaci psychickým ochorením sa môže cítiť ohromený, znecitlivený alebo vystrašený neželanými emóciami alebo zážitkami. Nevysvetliteľné pocity smútku, premáhajúca úzkosť, pocity osamelosti, strata zamestnania, rozvod, úmrtie milovanej osoby, zneužívanie alkoholu alebo drog - toto všetko sú dôvody, kvôli ktorým by človek mal vyhľadať psychiatrickú pomoc.