Archeológia v Slovenskej republike

24. února 2011 v 9:39 |  iba tak, ak už nie je o čom..
Pred charakteristikou štruktúry a organizácie archeológie v Slovenskej republike sú potrebné nasledujúce úvodné poznámky:

- Slovenská republika vznikla 1. januára 1993. Pred týmto dátumom bola súčasťou spoločnej federatívnej republiky Československej a ochrana kultúrneho dedičstva ako i inštitúcie zamestnávajúce archeológov sa riadili spoločnými československými zákonmi. Zákon na ochranu pamiatok, obsahujúci ustanovenia týkajúce sa pamiatkovej ochrany archeologických pamiatok a terénov bol prijatý už v roku 1987. Už vtedy obsahoval ustanovenia o hradení nákladov archeologického výskumu právnickými osobami. Toto ustanovenie bolo v roku 1992 rozšírené na povinnosť hradenia nákladov investorom, pokiaľ ide o stavbu za účelom podnikania.
- Po roku 1993 nový zákon o ochrane pamiatkového fondu vznikol 19.decembra 2001 a bol vydaný v Zbierke zákonov č. 49/2002, čiastka 23, strana 536-549.
- Väčšina financií v archeológii pochádza z výskumov hradených investormi
- Slovenská republika je rozdelená do ôsmich krajov a tomu je prispôsobená i štruktúra pamiatkovej starostlivosti. Hlavné štátne orgány na ochranu pamiatkového fondu sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, ktorému sú zatiaľ podriadené krajské pamiatkové úrady. Samostatné postavenie má Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied zastrešovaný Ministerstvom školstva a múzeá, ktoré väčšinou patria príslušnej mestskej samospráve.
- Od roku 2004 archeologické výskumy môžu uskutočňovať len inštitúcie s licencou, ktorú udeľuje Ministerstvo kultury. Podmienkou udelenia je hlavne zamestnávanie archeológa (archeológov) s osobitnou odbornou spôsobilosťou na vykonávanie pamiatkového výskumu. Uvedenú licenciu vydáva Komisia na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu (odborný, poradný orgán ministerstva kultúry na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb oprávnených vykonávať pamiatkový výskum) na základe posúdenia žiadosti a vykonania pohovoru so žiadateľom. Licencia sa vydáva spravidla na 5 rokov, potom ju možno predľžiť. Vyjadrenie k žiadosti fyzickej osoby o vydanie licencie na vykonávanie pamiatkového výskumu dáva tiež Archeologický ústav SAV.
- Počet profesionálnych archeológov je možné odhadnúť na 180, s oprávnením cca 80.
Archeológovia pracujú v organizáciach, ktoré je možné rozdeliť do piatich skupín:
Hlavnými inštitúciami zodpovednými podľa zákona za archeologické pamiatky sú Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, ktorý podlieha Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky. Pamiatkový úrad má svoje regionálne pracoviská približne zodpovedajúce regionálnemu členeniu štátu. Archeologické oddelenia Pamiatkového ústavu majú na starosti administratívnu starostlivosť (evidenciu, dokumentáciu súdobého stavu, stanovenie podmienok v prípade stavebných úprav,uschovanie všetkých nálezových správ z realizovaných archeologických výskumov záchranného ako i tématického charakteru od vyjdenia zákona č. 49/2001), starostlivosť o evidované pamiatky a chránené areály (napr. historické mestá). Bezprostredne sa starajú o evidované pamiatky vo vlastníctve štátu s právom nariadiť, povoliť alebo zrušiť realizáciu archeologického výskumu v teréne. Pokiaľ realizujú archeologické výskumy, prevažne ide o akcie, súvisiace s vyššie uvedenými typmi pamiatok.
Archaeologický ústav Slovenskej akadémie vied je štátna inštitúcia so špeciálnym postavením. Do roku 2001 mal AÚ SAV oficiálnu zodpovednosť za archeologické nálezy s rozhodným hlasom pre realizáciu archeologického výskumu. V súčasnosti je v otázkach realizácie archeologického terénneho výskumu poradným orgánom Pamiatkového úradu s početne významným zastúpením v Archeologickej rade. Zamestnáva asi tretinu všetkých archeológov v Slovenskej republike. Dokumentácia týkajúca sa všetkých archeologických výskumov od začiatku provesionálneho archeologického výskumu je uschovaná v archíve Archeologického ústavu. Inštitúcia realizuje základný vedecký výskum, podieľa sa na záchranných archeologických výskumoch hradených investormi a tiež na ochrane pamiatok, pokiaľ súvisia s archeologickými náleziskami. Organizuje tiež samostatné archeologické výskumy pre vedecké účely hradené sponzormi, grantmi alebo priamo vládou SR.
Ďalší archeológovia pracujú v regionálnych či mestských múzeách. Ich sieť historicky vznikla na konci 19. století a neskôr sa prispôsobila organizácii štátnej správy zo 60. rokov 20. storočia. Táto skupina je reprezentovaná v prvom rade Národným múzeom v Bratislave so sieťou 18 špecializovaných múzeí. Zmeny v organizácii múzeí po roku 2001 spôsobili, že väčšina regionálnych múzeí sa stala majetkom miest alebo obcí. Postavenie archeologických pracovísk týchto múzeí závisí od vzťahu s regionálnou či miestnou samosprávou. Archeológovia v týchto inšitúciách realizujú terénne výskumy platené investormi v prípade ak múzeum vlastní licenciu na vykonávanie archeologického výskumu. Podľa platného zákona o ochrane pamiatkového fondu múzeum s licenciou na vykonávanie archeologického výskumu sa nemusí obmedzovať iba na regionálne aktivity, ale realizovať túto činnosť kdekoľvek na Slovensku. Záleží od výberu investora stavebnej činnosti , ktorý má v stavebnom povolení Pamiatkovým úradom nariadený archeologický výskum. Obvykle archeológ v múzeách sa okrem starostlivosti o archeologické nálezy z archeologických výskumov vlastných ako i iných inštitúcii venuje i iným pamiatkám a činnostiam. Licenciu na vykonávanie archeologických terénnych aktivít nemá veľa regionálnych múzeí (cca 16).
Rastúci počet archeológov pracuje na univerzitách, ktorých počet v posledných desiatich rokoch výrazne vzrástol (pred rokom 1990 - l univerzita, vychovávajúca archeológov - Bratislava; v r. 2007 - 4 univerzity). Archeologické vzdelanie, ktoré oprávňuje k získaniu oprávnenia, je možné získať štúdiom pravekej archeológie, stredovekej archeológie a klasickej archeológie. Počet študentov archeológie veľmi vzrástol (z niekoľko málo desiatok na omnoho viac), ale v oboru ich po skončení štúdia pracuje len menšina (približne štvrtina ?).
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Mimmy Dolly Mimmy Dolly | Web | 24. února 2011 v 9:42 | Reagovat

Máš pěkný dess

2 Aaauceprarm Aaauceprarm | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 10:55 | Reagovat

Segway Verona offers tours that make sure you will enjoy a fun and immerse experience of our beloved city. We combine Segway, our innovative way of transportation, with tours in the historical city centre. Through our explorations of 1 or 2 hours, we will bring you to the most breathtaking spots, so that, if you do not stay long in Verona, we make sure that you see all of the unmissable sights!

Segway is really easy to use! It is so intuitive that it feels like an extension of the human body. To understand why, consider this: if you stand up and lean forward, so that you are out of balance, you will intuitively put your leg forward. Segway works the same way: to move forward or backward, the rider just leans slightly in such direction, and Segway will follow your movements. It is also easy to turn right or left, since the rider just has to push respectively Segway’s handlebar.

Segway is safe. Anyone over the age of 12 can join our tours, except for pregnant women. Apart from these cathegories, we encorage people of every age to try Segway, because this self-balancing object can really make your experience in Verona much more delightful! In fact, if it is hot, you will enjoy some fresh air and avoid to sweat; if it is cold, you will have the possibility of staying outside the least possible time. It is proved that our 2 hours tours show you what you will see in 6 hours walking!

All the tours start with a little training on how to use Segway, because for us safety is the priority. However, we experienced that it takes just a little practice to master on Segway! There are no required skills and, in particular, no need to be able to bicycle. There will always be a tour leader with you, guiding the whole group, so that you can enjoy the view and the tour of Verona. Audioguides (available in different languages) will provide the information you need to fully comprehend the history and architecture of our main monuments, squares and buildings.

In particular, our 2 hours tour will show you: Piazza Bra, one of the biggest squares in Italy, with the Arena, the famous Roman amphitheatre; we will then take Via Oberdan in order to see Portoni Borsari, one of the ancient entrance of the Roman city; we will firstly explore Piazza Erbe and secondly Piazza Dei Signori, two squares full of symbols and buildings with enchanting beauty, and then see Arche Scaligere. Heading to the Duomo, Verona’s Cathedral, we will pass by Santa Anastasia, next to the Conservatory of music; after that, we will have a break on Ponte Pietra, the bridge with the breathtaking view of the Roman Theatre and San Pietro Castle (and much more). On our way back, we will stop at Juliet’s house, so that you don’t forget to take pictures and write your names on the walls! We will conclude our tour with Castelvecchio, the Scaligeri castle and enjoy its amazing view of Verona.

People who went on tours with us really appreciate our flexibility: we do not have fixed tour’s hours, so we can arrange the time that fits the best. Moreover, we try to adjust the path according to your preferences, spending less time on spots you have already seen and dedicate more on your favourite sights. Read what people say about us on tripadvisor...

So, if you want to make the most out of your time in Verona, contact us or stop by our office!

OFFICE HOURS: Monday to Saturday (only closed on Sunday) from 10 am to 5 pm.

DIRECTIONS: We are located in Piazza Cittadella 11b, very close to Piazza Bra, the main square with the Arena.

From Piazza Bra you can arrive at our office on foot (3 minutes): pass under the arch of the gateway with the big clock (Portoni della Bra) and walk through Corso Porta Nuova for approximately 100

http://segwayverona.com/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama