Plynové zbrane

28. února 2011 v 13:33 |  trošku techniky..
Zbrane používajúce kyslík boli používané desiatky rokov skôr kvôli ľahšej dostupnosti kyslíka. Tieto zbrane sa volali vetrovky a prvý zdokumentovaný prípad výroby vetroviek je z roku 1725 a boli vyrobene Johannom Brosslerom. Vzduch býval v tomto prípade uskladnený v externej železnej, alebo bronzovej nádobe. Doplňované boli hustilkou. Raže týchto zbrani sa pohybovali medzi 7-13 mm, čo je podstatne pod vtedajším priemerom. Niektoré z týchto zbrani mali uvedenú kadenciu až 40! výstrelov za minútu. Tato zbraň bola ticha, mala dostrel až do 300 metrov a strieľala bez zbytočného hluku a tresku, takže sa za krátky čas stala obľúbenou zbraňou pytliakov, vďaka čomu bola približne v roku 1850 vo väčšine európskych krajín zakázaná.

V plynových zbraniach sa tlak v tlakovej komore zvýši každým zdvihom hustilky podľa vzorca Pn=b (1+V/R) , kde je Pn tlak vzduchu v tlakovej komore po n-tom zdvihu pumpičky, b je atmosfericky tlak, n je počet zdvihov hustilky, V je objem valca a R je objem tlakovej komory vetrovky. Z toho vyplýva, že tlak vzduchu rastie v tlakovej komore aritmetickou radou. Dosažiteľné stlačenie vzduchu je obmedzene existenciou tzv. Škodlivého priestoru, čo je objem vymedzený zpetným ventilom hustilky. Pokiaľ označíme veľkosť škodlivého priestoru písmenom W, tak získame vzorec o maximálnom dosiahnuteľnom tlaku vo forme p= b V + W / W . Hustenie tlaku ma za následok zväčšenie teploty a tým predstavuje stratu energie a tím aj pokles účinnosti vetrovky. Keby sa po nahustení zdvihla teplota o 10 stupňov, zistili by sme, že keď necháme zbraň zase vychladnúť na teplotu okolia, zistime že tlak poklesol 1/27 z jeho pôvodnej teploty. Posledne vetrovky využívala rakúska armáda a bol to vzor Repetierwindbuchse M 1780 . Tato vojenská vetrovka bola prideľovaná spočiatku 4 mužom z roty, ale v roku 1790 ňou bol vyzbrojený cely pluk o sile 1313 mužov. Každý strelec s vetrovkou mal zásobu 60 striel, čo bolo v praxi 3 zásobníky po 20 strelách. Pre náročnú údržbu boli vetrovky roku 1815 z rakúskej armády vyradene.
Prvé zbrane na kysličník uhličitý CO2: Patent ako prvý získal Francúz Paul Giffard v prevej polovici 60. rokov 19.storocia patent na vetrovku s tlakovou nádobou umiestnenou pod hlavnou a s integrovanou hustilkou. V roku 1889 nahradil hustilku vzduch v tlakovej nádobe za vtedy obľúbenú kyselinu uhličitú, ktorá sa pri nízkej teplote vysokom tlaku mení na kvapalinu. Po stlačení spúšte sa malé množstvo tejto kyseliny dostalo do hlavne, kde sa malým množstvom strelného prachu, alebo plameňom zápalky mení z H2CO3 na H2O a naše staré známe CO2, ktoré pod náhle vzniknutým tlakom vymrštila strelu z hlavne. Jedna bombička kyseliny uhličitej stačila na 300 výstrelov. Neskôr po roku 1890 sa vynálezom bezdymneho strelného prachu zbavili palne strelne zbrane akejkoľvek konkurencie. Napriek tomu vyrábal jeho zbrane aj naďalej londýnska spoločnosť Giffard Gun Company v raži .295. Tieto zbrane sa vyrábali s dvoma typmi bombičiek, s menšou, schopnou vystreliť 80 striel a s väčšou na 100 striel. Neskôr bola kyselina uhličitá nahradená kysličníkom uhličitým , ktorý k splynovaniu nepotreboval žiadne teplo, ani plameň. Plynovky používajúce CO2 mali od začiatku výhody pred ostatnými v tom, že nevytvárali pri streľbe otrasy, ktoré majú negatívny vplyv na presnosť streľby a zároveň nemuseli byť namáhavo nahusťované hustilkou. Najviac sa tato verzia plynoviek rozšírila až po 2.svatovej vojne v USA, kde sa ako plynová náplň používali štandartné autosyfónové bombičky, ktoré stačili tak na 50 rán, pri potrebe väčšej kapacity sa používali bombičky na plnenie duší automobilových kolies. V klasickej autosyfónovej bombičke je asi 7 gramov kvapalného oxidu uhličitého. Pri každom výstrele sa časť CO2 odparí a premení sa tým na plyn. Ten potom spôsobuje vymrštenie streli z hlavne, poprípade dokonca ďalšie natiahnutie naboja do hlavne a dokonca aj natiahnutie spúšťového mechanizmu. Tlak v bombičke je v dôsledku odparovania stály tlak vo výške tak 6 až 7 MPa pri rozmedzí teplôt okolo 20 až 30 stupňov celzia. Z toho vypláva, že na rozdiel od vetroviek sa tlak u vzduchoviek počas opakovanej streľby nemení. Akonáhle sa však vyčerpá kvapalná časť CO2, končí jej odparovanie a tým aj streľba. Optimálne množstvo CO2 dané do hlavne je 0,3 gramu do pištole a 0,4 gramu do pušky, lebo v puške je treba prekonať trecí odpor dlhšej hlavne. Počiatočná rýchlosť strely je limitovaná vlastnosťami CO2, teda jeho stlačiteľnosťou a môže dosiahnuť maximálne pri raži 4,5mm rýchlosť 175 metrov za sekundu. Dĺžka hlavne je pri tomto type zbrane optimálne 500mm , pri kratšej hlavni sa počiatočná rýchlosť znižuje, pri väčšej dĺžke sa nemení.
Ľahké plynné zbrane: Spalne plyny vznikajúce spaľovaním prachových náplni sú pomerne ťažké, takže sa prakticky nedá dosiahnuť vyššia počiatočná rýchlosť ako 2000m.s , pre dosiahnutie vyšších rýchlosti je potrebne neúmerné zvyšovať množstvo prachovej náplne, čo vedie k prudkému nárastu tlakov v hlavni. Zmienenú rychlostnú hranicu je možné prekonať použitím takzvaných ľahkých plynov s nízkou molekulovou hmotnosťou. Týmito ľahkými plynmi sú kyslík , vodík a hélium a môžu sa používať samostatne, alebo v zmesi. Toto vlastne ani nie sú zbrane poháňané tlakom plynov ako takých, ale nadpriemerný tlak sa dosahuje podobne ako v strelných zbraniach dodaním energie potrebnej na zapálenie plynu a jeho následnej premene na plyn s väčším objemom, ale menším tlakom , ktorý následné vymrští guľku. Ľahkoplynnými zbraňami je možné dosiahnuť rýchlosti až okolo 10000 až 12000 m.s, čo je pre konštruktérov zbrani mimoriadne lákavé. V prípade použitia viacstupňových ľahkoplynných systémov s použitím hélia je dokonca možné dosiahnuť rýchlosť strely až 60000 m.s, čo za tu námahu stojí.
Strelivo v plynových zbraniach: Na začiatku sa používali olovené guľové strely rôznych priemerov, o ktorých priemeroch často rozhodoval puškár sám. Zo začiatku sa používali raže dosahujúce až presahujúce 10mm, ale v 20 storočí sa používali už len 3 raže a to 4,5 , 5,6 a 6,3. Dodnes prežila len raz 0,177, čo je 4,5mm. Dodnes sa tato raž používa na drážkované strely v tvare diabol, čo je vlastne pozdĺžny valček na 1 strane uzavretý a v strede preštiknutý , čím sa vlastne vytvára ťažisko strely vpredu a zadná kornutovitá časť výborne sedí v hlavni.

CO2

CO2 je najpoužívanejší plyn v zbraniach ktoré strieľajú plynu. Jeho výborné chemické a fyzikálne vlastnosti a pomerne ľahká dostupnosť ho predurčili na to, aby mal monopolné postavenie na poli plynov do plynových zbraní.
Teraz si bližšie rozoberieme tento plyn. Atóm uhlíka má veľmi vysoké hodnoty ionizačných energií, preto skoro nevytvára jednoduché kladne nabité iony, ale iba kovalentné väzby. Charakteristickou vlastnosťou uhlíka je schopnosť vytvárať navzájom reťazce a schopnosť vytvorenia mimoriadne silnej jednoduchej aj násobnej väzby uhlík-uhlík.
Máme nádrž , z ktorej na spodku ústi trubica, ktorej obsah je S, preteká ňou voda rýchlosťou V, čiže za 1 sekundu s pretečie objem vody S.V. Keď má voda hustotu q, tak za 1 sekundu pretečie trubicou S.V.q kilogramov vody. Tento údaj je v ľubovolnom mieste trubice konštantný. Keby sme na koniec takejto trubice dali piest, posunul by sa podľa vzorca F=p.S o dĺžku x a dostali sme vzorec W=F. Dx =p.S. DX = p. DV.
Ďalší nadbytočný príklad je: mame trubicu, ktorá nemá všade rovnaký priemer a prúdi ňou pod istým tlakom p a rýchlosťou v voda. V širších častiach je vyšší tlak p a tým pádom zákonite menšia rýchlosť v, kým v užších častiach je naopak rýchlosť vyššia, a tlak sa tým pádom musí v užších častiach znížiť. Celkovú energiu získame súčtom tlaku p a kinetickej energie 0,5.q.v2, a keďže v ideálnej kvapaline sa mechanická energia prúdiacej kvapaliny nemôže meniť na iné formy energie, je súčet tlakovej a kinetickej energie v jednotkovej kvapaline stály. p+0,5.q.v2= konštanta.
Praktické využitie týchto princípov je v potravinárskom priemysle a to ako hnacích náplni do rôznych sprejov a bombičiek. Napríklad sa s použitím týchto bombičiek vytvára domáca sódovka, v ktorej CO2 pôsobí ako okysličovadlo, teda ako už známe bublinky. V tomto prevedení je CO2 možné pozorovať v populárnych minerálkach, sladených nápojoch, šumivých vinách a samozrejme tiež v pive. CO2 je používané tiež v rôznych tlakových náplniach, napríklad pri paintballe, kde sa používa na pohon beznábojových striel.
CO2: chemicko-fyzikálne vlastnosti a jeho využitie. CO2 je plyn, ktorý nám síce na prvé počutie nič nehovorí, ale je pre našu spoločnosť nesmierne dôležitý. CO2 je produktom nášho dýchania, CO2 je životne dôležitá latka pre rastliny, ktoré sú také geniálne, že nám z neho vyrábajú kyslík, ktorý je zasa životne dôležitý pre nás. Ale o tom tento projekt nie je. Tento projekt, alebo táto jeho časť je o chemicko-fyzikálnych vlastnostiach tohto zázračného plynu. Je ale zároveň aj o jeho praktickom využití v reálnom živote a o tom, prečo by sme si tento nadmieru zaujímavý plyn mali všetci vážiť.
Chemické zlozenie CO2: Atómový rozbor CO2: CO2, alebo Oxid uhličitý, ako je tento plyn tiež známy,
sa skladá z jedného atómu C, ktorý je v Mendelejevovej tabuľke šiesty a ma elektronegativitu 2,5 a z dvoch atómov kyslíka, O, ktorý je v tabuľke ôsmy a ma elektronegativitu 3,5. Ma lineárne symetrické molekuly. Vzdialenosť medzi jadrom atómu C a jadrom atómu O je v plynnom stave 0,115 NM. V tomto prípade je molekula CO2 nepolárne, čo po slovensky znamená, že rozdiel elektronegativít je menej ako 1,4. Vznikajú 2 sigma a 2 p väzby, ktoré sú na seba kolmé. Praktické využitie: Kým atóm C je obsiahnutý vo všetkých živých organizmoch a organických zlúčeninách, je to preto, lebo môže excitovat až na štyri volne elektróny, čiže je vynikajúco väzbovatelný a je taktiež dobre spalovatelný
a premenitelný na energiu, pričom je potrebný O na spaľovanie C. Pri procese premieňania 6CO2 a 6 H2O v rastline za pôsobenia a premieňania slnečnej energie na energiu chemickú vzniká C6H12O6, čo je monosacharid, čiže glukóza, ktorú je už rastlina schopná ďalej zúžitkovať a ďalej vzniká 6O2, čo sme zasa schopný zúžitkovať my. Iným spôsobom získania CO2 je príprava technickým, alebo spaľovacím (uhlia, koksu) spôsobom. V tomto spôsobe vzniká CO2 naviazaním atómu O2(oxidáciou) pri spaľovaní C (v spomenutej forme uhlia, alebo koksu). Oxid uhličitý v tuhom stave: V tuhom stave ma Oxid uhličitý molekulovú štruktúru, v ktorej sú lineárne molekuly CO2 zložené do kubickej, plošne centrovanej mriežky. To znamená, že molekuly, ktorých uhol medzi centrálnym atómom a zviskom je 180 stupňov sú zložené do trojrozmernej mriežky koncentrovanej okolo stredu. Vzdialenosť medzi atómom C a atómom O je 0,05nm, čo je oproti 0,04nm v plynnom stave o 0,01nm menej, čo je kvôli kryštálovým silám.
Ďalšie zaujímavé vlastnosti CO2: CO2 je plyn slabo kyslého zápachu a chuti, ktorého liter váži asi 1,5krat viac ako vzduch, čiže sa podobne ako jedovatý CO drží pri zemi. Oxid uhličitý sa pri teplote -56,5 stupňa mení na kyprú latku podobnú snehu, pričom sublimuje, čím sa ďalej intenzívne ochladzuje. Pri teplote -78,5 stupňa je jeho tlak už len 0,1MPa , preto sa po následnom zohrievaní už netopí, ale priamo sublimuje. Využíva sa vtedy, keď chcete niečo chladiť a nechcete mat po rozmrazení plnú miestnosť vody, alebo ako umelá para na rôznych divadelných predstaveniach.
Bezkonkurenčne najúspešnejší smer vývoju strelných zbraní ktorý bez problémov vytláča od svojho zrodu v 13. storočí všetky druhy strelných zbraní jak z loveckej praxe tak aj z vojenskej a športovej. Taktiež strelné zbrane tohto typu neraz menili históriu počas veľkých bitiek.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Defy Defy | Web | 22. února 2013 v 1:52 | Reagovat

Pekne napísaný článok. Je to vlastná tvorba alebo wiki?

2 zuzana zuzana | 17. března 2013 v 22:31 | Reagovat

[1]: vlastná nie, sú to rôzne zdroje z internetu, bohužiaľ už sa nedokážem dopátrať aké..

3 Aaauceprarm Aaauceprarm | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 10:55 | Reagovat

Segway Verona offers tours that make sure you will enjoy a fun and immerse experience of our beloved city. We combine Segway, our innovative way of transportation, with tours in the historical city centre. Through our explorations of 1 or 2 hours, we will bring you to the most breathtaking spots, so that, if you do not stay long in Verona, we make sure that you see all of the unmissable sights!

Segway is really easy to use! It is so intuitive that it feels like an extension of the human body. To understand why, consider this: if you stand up and lean forward, so that you are out of balance, you will intuitively put your leg forward. Segway works the same way: to move forward or backward, the rider just leans slightly in such direction, and Segway will follow your movements. It is also easy to turn right or left, since the rider just has to push respectively Segway’s handlebar.

Segway is safe. Anyone over the age of 12 can join our tours, except for pregnant women. Apart from these cathegories, we encorage people of every age to try Segway, because this self-balancing object can really make your experience in Verona much more delightful! In fact, if it is hot, you will enjoy some fresh air and avoid to sweat; if it is cold, you will have the possibility of staying outside the least possible time. It is proved that our 2 hours tours show you what you will see in 6 hours walking!

All the tours start with a little training on how to use Segway, because for us safety is the priority. However, we experienced that it takes just a little practice to master on Segway! There are no required skills and, in particular, no need to be able to bicycle. There will always be a tour leader with you, guiding the whole group, so that you can enjoy the view and the tour of Verona. Audioguides (available in different languages) will provide the information you need to fully comprehend the history and architecture of our main monuments, squares and buildings.

In particular, our 2 hours tour will show you: Piazza Bra, one of the biggest squares in Italy, with the Arena, the famous Roman amphitheatre; we will then take Via Oberdan in order to see Portoni Borsari, one of the ancient entrance of the Roman city; we will firstly explore Piazza Erbe and secondly Piazza Dei Signori, two squares full of symbols and buildings with enchanting beauty, and then see Arche Scaligere. Heading to the Duomo, Verona’s Cathedral, we will pass by Santa Anastasia, next to the Conservatory of music; after that, we will have a break on Ponte Pietra, the bridge with the breathtaking view of the Roman Theatre and San Pietro Castle (and much more). On our way back, we will stop at Juliet’s house, so that you don’t forget to take pictures and write your names on the walls! We will conclude our tour with Castelvecchio, the Scaligeri castle and enjoy its amazing view of Verona.

People who went on tours with us really appreciate our flexibility: we do not have fixed tour’s hours, so we can arrange the time that fits the best. Moreover, we try to adjust the path according to your preferences, spending less time on spots you have already seen and dedicate more on your favourite sights. Read what people say about us on tripadvisor...

So, if you want to make the most out of your time in Verona, contact us or stop by our office!

OFFICE HOURS: Monday to Saturday (only closed on Sunday) from 10 am to 5 pm.

DIRECTIONS: We are located in Piazza Cittadella 11b, very close to Piazza Bra, the main square with the Arena.

From Piazza Bra you can arrive at our office on foot (3 minutes): pass under the arch of the gateway with the big clock (Portoni della Bra) and walk through Corso Porta Nuova for approximately 100

http://segwayverona.com/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama