City

29. září 2011 v 21:07 |  Psychické procesy, javy a vlastnosti

Cit je prežívanie subjektívneho stavu a vzťahu k pôsobiacim podnetom. Podstatným znakom tohto prežívania je príjemnosť alebo nepríjemnosť a priťahovanie alebo odpudzovanie
prežívanie subjektívneho stavu - to , ako sa človek cíti
prežívanie subjektívneho vzťahu - to či nás tie podnety priťahujú alebo odpudzujú

City sa vyznačujú charakteristickými osobitosťami. Základné znaky citov sú:
− polarita citov - väčšina citov má svoj protipól
− zmiešanosť citov - cit je obyčajne výsledkom viacerých citov
− neopakovateľnosť
− stereotypnosť citových reakcií
− nákazlivosť - rýchlo sa prenášajú
− pestrosť časového trvania (od niekoľkých sekúnd až po niekoľko rokov)
− citová adaptácia (opakovanie podnetu znižuje intenzitu citu)


Zložky emócií:
1. vnútrotelesné reakcie - sú hlavne tie na ktorých sa podieľa nervová sústava, súvisí so sympaticom a parasympaticom (boj alebo útek). Vyvoláva nasledovné zmeny :
− zvýšenie krvného tlaku a srdcovej frekvencie
− zrýchlenie dýchania
− zníženie vylučovania slín a hlienov
− zvýšená hladina glukózy
− zvýšená zrážanlivosť krvi
− pokles činnosti tráviaceho traktu
− krv je odvádzaná k mozgu a kostrovým svalom
2. komunitívne hodnotenie alebo presvedčenie že sa odohráva pozitívna alebo negatívna udalosť. Súvisí s vlastnou skúsenosťou
3. Výraz tváre. Táto zložka je zdedená alebo získaná
4. Rekcia na emócie (napr. agresia, depresia, pesimizmus). Môže nás aktivovať (ráno sa tešíme). Závisí od toho ako hodnotíme druhých ľudí, závisí aj od našej nálady. Emócie vplývajú na to ako čo prežívame, na čo reagujeme. Ovplyvňujú náš názor na život.

Základné citové kvality :

Nálada - dlho trvajúci citový stav , má určitú intenzitu, dáva určité prifarbenie našim zážitkom, závisí od telesného stavu.
Afekt - Krátko trvajúci cit, veľmi intenzívny(búrlivo prebiehajúci cit). Viaže sa na určitý obsah, ktorý plne zaujme vedomie, že odbúra ostatné vnútorné presvedčenie. Človek býva zdrojom nepremysleného konania. V každom prípade zdravý človek afekt zvládne.
Vášeň - Silný hlboký cit, ktorý determinuje zameranie myslenia a konania.(Karty, hry, peniaze)
Nadšenie - viaže sa na určitý myšlienkový obsah, ktorý púta našu pozornosť. Je to výrazné zanietenie pre istú ideu.
Strach - (Anxieta = úzkostlivé, upäté) patrí medzi významné psychologické kategórie. Ovplyvňuje cítenie ako silná negatívna kvalita, ktorá má genetický základ. Súvisí s uspokojením základných potrieb.
Fóbia - Výrazný strach viazaný na konkrétny obsah. Často má obsedantný (nutkavý) charakter.

Základné druhy citov :

a. telesné city - tieto city človek prežíva v súvislosti so stavom svojho telesného organizmu, súvisia s činnosťou vnútorných orgánov, prejavujú sa prežívaním príjemnosti - nepríjemnosti, spokojnosti, nespokojnosti, napätia - uvoľnenia
b. citové reakcie - také city, ktoré človek prežíva pri náhlom narušení rovnováhy medzi organizmom a prostredím. Môžu byť slabé, stredné až veľmi silné. Veľmi silné citové reakcie nazývame afekty. K afektom patrí hnev, smiech, plač, radosť, zúrivosť.... Citové reakcie sú krátkodobé, ale so silným citovým prežívaním. Citové reakcie rozdeľujeme na útočné(hnev) , obranné (strach, údiv, plač ) a sociálne (city závislosti)
c. Citové stavy - dlhšie trvajúce a nie príliš intenzívne prežívanie svojho subjektívneho stavu. Citové stavy vznikajú najmä na základe telesných citov, emócií z príjemných telesných citov. Z citových stavov si osobitnú pozornosť zasluhuje citový stav nazývaný tréma.
d. Citové vzťahy - dlhodobé citové intenzívne prežívanie k predmetom, ľuďom, ktorí majú pre nás osobitnú hodnotu. Veľmi intenzívny citový vzťah sa nazýva vášeň. Základné druhy: sympatia - antipatia, láska - nenávisť, priateľstvo - nepriateľstvo, obdiv - pohŕdanie, pýcha - pokora.....
e. City spoločenského vedomia (tzv. vyššie city) - typické iba pre človeka, vznikajú v priebehu socializácie človeka.

Základné druhy
intelektuálne (napr. citová zvedavosť, prekvapenie, radosť z poznania)
estetické (naor. cit krásna, harmónie ....)
etické - mravné (citová čestnosť.....)
sociálne (citová spolupatričnosť ...)

Individuálne osobitosti citov :
− citlivosť - označujeme ňou to ako ľahko vznikajú u človeka nové city, resp. sa rýchlo dajú do pohybu.
− citovosť - označuje stupeň rozvoja, šírku, bohatstvo, alebo chudobu citových zážitkov
− citová labilita alebo náladovosť - striedanie citov
− intenzita - hĺbka, plytkosť a sila prežívaného citu
− citová zrelosť - miera rovnováhy medzi rozumovou a citovou zložkou v psychike.
− citová ovplyvniteľnosť alebo sugestibilita - miera podliehania citovej nákaze
− citová zraniteľnosť - miera odolnosti
− citová ovládateľnosť - ako vieme ovládať citový život
− výrazovosť - ako sa city prejavujú navonok
− citový optimizmus alebo pesimizmus

Význam citov
− majú mimoriadny význam pre správny všestranný rozvoj osobnosti, sú jeho nevyhnutnou podmienkou
− ten istý cit raz možno hodnotiť kladne a raz záporne
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama