Motivácia

29. září 2011 v 20:55 |  Psychické procesy, javy a vlastnosti

Motivácia je intrapsychický proces, ktorý vyvoláva, udržiava, zameriava aktivitu človeka.

Motív - vnútorný zdroj aktivity, pohnútka konania, dodáva človeku energiu.
- Vedomé - človek si ich uvedomuje,
- nevedomé - neuvedomuje si ich, človek niečo robí, ale nevie prečo to tak je.

Správanie - umožňuje komplex motívov, niekedy je boj tých motívov (to vyvolá správanie). Niekedy pri správaní ide o jednoduchú motivačnú silu.

Motív je potreba, o ktorú sa človek usiluje, aby ju uspokojil (motív hladu, smädu, sexu, vyhýbanie sa bolesti, odpočinku, aktivity,....) - primárne, tiež sekundárne - motív sociálneho kontaktu, dosiahnutia úspechu, vyhnutia neúspechu, motív moci, túžba riadiť niekoho, ...


Záujem - silný motív, záujem človeka o niečo, alebo hodnota, ktorá núti človeka do činnosti. Každý z nás má hodnotovú hierarchiu - stupnicu hodnôt. Podľa hodnôt členíme ľudí:

1. sociálny typ - cieľom tohto je kontakt s ľuďmi, pomoc ľuďom
2. náboženský typ - náboženské princípy
3. politický - túžba po moci
4. morálny - najvyššou hodnotou je láska

Zvyky motivujú človeka robiť niečo, motívy sa dostávajú do konfliktov :
a) konflikt pozitívnych motívov (2 lákavé ciele - ktorý vybrať)
b) konflikt negatívnych motívov (voľba menšieho zla)
c) konflikt kladných a záporných motívov - dieťa chce pohladiť psa ale sa bojí
d) konflikt vytúženého cieľa, ktorý obklopuje blokáda - manžel má chuť na pivo, ale komora je zavretá a manželka má kľúč
e) konflikt zvonka - pozitívny cieľ - nechcem, ale musím niečo spraviť, negatívny cieľ - chcem, ale nesmiem

Motívy môžeme robiť kvôli niekomu alebo niečomu (žiak chodí do školy, aby sa niečo naučil) Zdroje konfliktu motívov sú v samotnom človeku, vo vonkajšom prostredí, aj v sebe má človek zdroj aj v okolí. Ak chceme pochopiť to čo človek robí, musíme vedieť, prečo to tak robí.

Frustrácia - blokáda našej cesty k nejakému cieľu. Niekedy je krátkodobá alebo dlhodobá (ak je dlho - deprivácia) Ako sa správa človek, keď sa mu postaví do cesty prekážka: agresia - obracia ju na seba, na iných; útek - kompenzuje situáciu - začne robiť niečo čo ho uspokojuje; racionalizácia - rozumovo to zdôvodní a potom to rieši

Zameranosť - je to životná orientácia človeka - zameriava sa na rôzne kvality - spoločenskú úroveň, aktivitu, hodnotovú orientáciu, spoločenské aktivity - celý život človeka, všetko čo robí a aj úsilie ktoré vynakladá. Môže byť trvalá a dočasná.

Svetonázor, presvedčenie - náboženská, filozofická orientácia - aktivity ktoré robí. Je tu úzka náväznosť s motiváciou - svetonázor pôsobí na celý motivačný systém - na aktivity... systém poznatkov, názorov človeka na svet okolo neho - na realitu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama