Predstavy

29. září 2011 v 22:29 |  Psychické procesy, javy a vlastnosti

Predstavy sú názorné obrazy predmetov a javov, ktoré momentálne nevnímame, alebo ktoré sme v takejto podobe ani nevnímali. Pociťované a vnímané predmety a javy zanechávajú v mozgovej kôre stopy, ktoré keď oživíme, premietnu sa nám do vedomia. Ak je tento zážitok blízky pôvodnému zážitku, hovoríme o tzv. spomienkovej predstave. Ak je tento zážitok úplne odlišný od pôvodného, hovoríme o fantazijných predstavách.

Predstavy vznikajú na základe pocitov a vnemov a sú im blízke svojou názornosťou. Od vnemov sa odlišujú týmito znakmi:
- sú menej jasné a zreteľné, nemajú takú živosť
- nie sú také úplné
- nie sú stále, striedajú sa


Predstavy umožňujú prechod od bezprostredného poznania k sprostredkovanému, prechod od vnemu k pojmu. Majú významnú úlohu pri regulácii činnosti a správania. Stupeň úplnosti a detailnosti predstáv reguluje presnosť a rýchlosť pracovných operácií alebo iných činností.

Predstavy spolu s vnemami a pocitmi tvoria stupeň zmyslového poznania skutočnosti. Sú psychickými obrazmi časovo a miestne vzdialených predmetov, umožňujú značnú abstrakciu a zovšeobecnenie, sú prechodom medzi zmyslovým a rozumovým poznaním. Predstavujú typ odrazu skutočnosti.

Predstavy sa nám vo vedomí nevytvárajú náhodne, platia tu isté pravidelnosti - asociačné zákony:
A. primárne: zákon dotyku v priestore a čase (vybavujeme si predstavy, ktoré do vedomia vnikli na tom istom mieste alebo v tom istom čase, v ktorom sa práve nachádzame)
zákon podobnosti a kontrastu (zvýšený sklon k vybaveniu zážitkov podobných alebo protikladných)
B. sekundárne: zákon novosti (novšie zážitky sa častejšie vybavujú ako staršie)
zákon časovosti ( často prežívané, opakujúce sa zážitky)
zákon živosti (zážitky, ktoré vyvolali hlboký dojem)

Typy predstavivosti:
1. zrakový - ľahšie si vybavujem to, čo si farebne označím
2. sluchový - ľahšie si vybavujem to, čo som už počul
3. pohybový - ľahšie si vybavím to, čo som nakreslil, napísal

Vyhradené typy predstavivosti sú zriedkavé, väčšina ľudí je zmiešaný typ. Typ predstavivosti sa počas života môže meniť podľa toho, akú činnosť dlhodobo vykonávame.

Fantázia - je psychický proces, ktorý sa prejavuje produkovaním kombinácií predstáv. Kým predstavy sú reprodukciou vnemov, fantazijné obsahy vznikajú spájaním predstáv a sú vždy aktívnou produkciou nových útvarov. Predstavy sa vzťahujú na realitu, kým fantazijné výtvory sú imaginárne. Fantázia je psychický proces umožňujúci vytvárať predstavy takých predmetov a javov, ktoré sme v danej podobe priamo nikdy nevnímali.

Fantázia teda znamená odpútanie sa od reality. Tým sa fantazijné predstavy odlišujú od pamäťových predstáv, ktoré sú vlastne reprodukciou predtým vnímanej skutočnosti. Nech sú však fantazijné predstavy akokoľvek neskutočné, vždy vychádzajú zo skutočnosti a opierajú sa o ňu.

Činnosť fantázie je odrazom spoločenského prostredia, v ktorom človek žije a v ktorom nadobúda vedomosti a skúsenosti. Preto je iný obsah fantazijných predstáv napr. u primitívnych národov s nízkou úrovňou vedomostí a obmedzenými skúsenosťami a iných ľudí vyrastajúcich v kultúrnom prostredí s bohatými podnetmi.

Základné druhy predstáv
1. pamäťové (spomienkové) predstavy sú tie, ktorých podstatou je viac - menej presná reprodukcia pôvodného zážitku. Podľa stupňa abstraktnosti a zovšeobecnenia rozlišujeme:
a) jedinečné pamäťové predstavy - predstavy celkom konkrétneho predmetu (náš dom)
b) všeobecné pamäťové predstavy - predstavy javov určitého druhu (človek)
2. fantazijné predstavy sú tie, ktorých podstata nie je reprodukcia pôvodných zážitkov, ale tvorba nových názorných obrazov. Preto sa fantázia nazýva aj obrazotvornosťou. Rozlišujeme štyri druhy fantazijných predstáv:
a. rekonštruujúca - predstavy predmetov a javov na základe ich slovného opisu, grafického alebo symbolického zobrazenia. Tak si napr. predstavujeme cudzie krajiny podľa slovného opisu.
b. konštruujúca - tvorba nových, originálnych názorných obrazov, ktoré doteraz nejestvovali. Ide o tvorivú fantáziu, ktorá je súčasťou tvorivého procesu. Jej výsledkom sú pre spoločnosť významné materiálne i duchovné hodnoty. Bez jej činnosti nie je mysliteľná tvorivá práca (zlepšovateľ navrhuje nový výrobný postup).
c. bdelé snenie - je to utváranie predstáv zameraných do budúcnosti. Človek si predstavuje to, čo by si želal, aby sa mu v budúcnosti splnilo. Význam bdelého snenia je v tom, že utváranie príťažlivých predstáv môže na človeka pôsobiť mobilizačne. Môže pôsobiť na psychický stav človeka, aby si človek obnovil narušenú psychickú rovnováhu. Človek tak prežíva splnenie svojich inak nesplniteľných želaní. Snením relaxujeme. Ale snenie môže pôsobiť aj záporne - keď sa zveličujú nepríjemnosti a ťažkosti, tým sa znižuje odvaha a aktivita človeka. Snenie pôsobí záporne, keď snenie vyúsťuje do prázdneho rojčenia.
d. spánkové sny - sú osobitným druhom fantazijných predstáv tým, že nemajú priamy pôvod v reálnej skutočnosti. Sny v spánku vznikajú tak, že sa určité oblasti mozgovej kôry (tzv. strážne body) z nejakých príčin (únava, silné denné zážitky) celkom neutlmia, alebo sa už utlmené z rozličných dôvodov odtlmia. Vtedy sa zážitky, ktoré zanechali stopy v mozgových bunkách, premietajú sa do vedomia. Sny nemôžeme kontrolovať, premietajú sa v nich naše potlačené túžby a želania.
3. Ilúzie
4. halucinácie pokladáme za osobitný druh predstáv. Niekedy môžu vzniknuté predstavy úplne zatieniť a skresliť vnem, takže sa podstatne odlišuje od skutočného podnetu. Takéto vnemy skreslené predstavami, ktoré sa odlišujú od skutočnosti nazývame ilúziami (kroky zvierat považujeme za kroky človeka). Halucinácie sú predstavy, ktoré človek prežíva tak živo, že ich považuje za vnemy, aj keď ich nespôsobuje vonkajší podnet. Vyskytuje sa pri horúčkach, otrave alkoholom, pri duševných chorobách.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 werewolf's spirit werewolf's spirit | Web | 29. září 2011 v 22:39 | Reagovat

zajímavý...tyhle věci jsou fascinující

2 werewolf's spirit werewolf's spirit | Web | 29. září 2011 v 22:43 | Reagovat

btw: now I actually fell in love with your blog...it's awesome

3 Iris De Sang Iris De Sang | Web | 29. září 2011 v 22:51 | Reagovat

[2]: tak prajem aspoň pár pekných chvíľ strávených u mňa. a ďakujem

4 mortisa mortisa | 26. března 2013 v 14:14 | Reagovat

musim tento blog pochvalit, vela z neho cerpam, dakujem :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama